PhDr. Karin Pribišová

Kedysi nám významný profesor psychológie vravel, že by sme v priebehu našej profesionálnej kariéry nemali robiť dlhodobo na to istom pracovisku. Mal s tým dobré skúsenosti a vravel, že zmenou prispievame k sebarozvoju a profesionálnej rozhľadenosti. 

Ja to mám ale naopak. Vyše tri desaťročia pôsobím na Neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Bratislave a  svoj seba rozvoj a spokojnosť som našla v práci s pacientmi, ktorí trpia rôznymi neurologickými diagnózami. Veľa rokov sa intenzívnejšie venujem nielen pacientom s SM, ale sestričkám z SM centier, ktorým som roky prednášala.

Práca na našej klinike je tímová a ja do nej prispievam neuropsychologickou diagnostikou, ale aj podpornou terapiou či kognitívnou rehabilitáciou.
Všetkým mojim pacientom sa snažím časť mojej profesionálnej, ale aj osobnej spokojnosti odovzdať a dúfam, že sa mi to darí.

Počas celej mojej kariéry som sa vzdelávala, absolvovala psychoterapeutický výcvik, viacero školení, kurzov a iných vzdelávacích aktivít, som aktívna aj v odbornej prednáškovej a publikačnej činnosti.
Zároveň vzdelávam aj mladých kolegov v rámci ich postgraduálnej výchovy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského nielen teoreticky, ale aj v rámci praktickej výučby.  

Teším sa na nový projekt, ktorý verím bude pre vás, pacientov s SM, užitočný a prinesie vám novú skúsenosť, podporu a pomoc.

menu

Partneri

Ďakujeme, že nám pomáhate v boji s ochorením skleróza multiplex.